Predstavitev občine in prireditev, ki se odvijajo.