Sredstva, namenjena poslovnim darilom, bomo namenili Dnevnemu delovno terapevtskemu centru Barčica v Kopru.