Moderna zobozdravstvena ambulanta, ki se nahaja v Pesnici pri Mariboru. Nudi celostno stomatoprotetično rehabilitacijo ter specialistične storitve.