Izvajamo fasaderska in štukaterska dela, pleskarstvo, oboslikarstvo ter montažo spuščenih stropov Knauf in Armstrong stropov.