Naša želja je, da bi v čim večji meri lahko pomagali vsem tistim, ki nujno potrebujejo kakršnokoli obliko tovrstne pomoči, bodisi s paketi živili in drugimi žvljenjskimi potrebščinami.