Občani organizirani v Civilno Iniciativo Prevalj, ki nasprotujejo predlagani trasi umestitve hitre ceste neposredno v dolino reke Meže.