Ustanovili smo civilno iniciativo Braslovče zaradi sprejemanja trase hitre ceste t.i. 3. razvojne osi.