Portal družinskega podjetja Ciraji. Podjetje gradi in trži poslovni objekt v poslovni coni PC Komenda – nakup in najem.