Mednarodni program svetovne Zdravstvene organizacije. Njegov namen je preprečevati in zmanjšati razširjenost kroničnih bolezni ter promocija zdravja.