Predstavitev cerkve Svetega Lenarta in njene zgodovine.