Kontrola in selekcija govedi, drobnice in konj. Nacionalne in mednarodne plemenske vrednosti.