Avdio-logopedske ambulante, Osnovna šola in vrtec "Ob parku", Vinarska 6, Maribor