CDK je Zavod za vzgojo, izobraževanje, kulturo in razvoj.