Aktivna promocija učenja človekovih pravic in vzgoje za demokratično državljanstvo na področjih mladinskega dela, formalnega in neformalnega izobraževanja.