Stalni sodni izvedenec in cenilec iz gradbene stroke.