Vzrejamo rodovniške matice čiste kranjske sivke – Apis mellifera carnica, oprašene na plemenilni postaji Anton Janša pod Zelenico.