Informacijski urad, ki na nacionalni ravni skrbi za promocijo kulturnega programa EU, t.j. Programa Kultura (2007 – 2013).