Družba Capita, Investicije, d.d. je v Kranjski Gori zgradila dva objekta z dvema oziroma tremi enostanovanjskimi hišami.