Skodelica kulture, ki vam vlije novih moči. V Viteški dvorani Ljubljanskih Križank.