Posredovanje pri nabavi kovinskih polproizvodov, kot so ploèevina v trakovih, ¾ice, precizne brez¹ivne cevi in profilne palice, za nadaljnjo obdelavo v velikoserijski proizvodnji.