Manjši zasebni botanični vrt pri Mariboru. V vrtu je na ogled največja zbirka rastočih (samoniklih) vodnih in obvodnih rastlin v Sloveniji.