Borzen OVE nudi možnost trgovanja z različnimi proizvodi lesne biomase in brezplačne oglase za podjetja, ki se ukvarjajo z biomaso.