Podjetje za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.