Družba je registrirana za opravljanje revizijskih storitev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.