Vsak, ki pozna vsaj nekaj slovenskih, nemških in angleških besed bo sposoben prebrati “alpeadriščino”.