Dijak 1. letnika gimnazije, ljubitelj smučanja in plavanja.