Knjigovodski program za poslovanje podjetij. Vodenje zalog, materialno poslovanje, izdelava plač, nadzor skladišča, vodenje osnovnih sredstev in ostalo.