Program Birokrat POS omogoča blagovno poslovanje, blagajniško poslovanje, materialno knjigovodstvo, blagajno, razprodaje…