Računovodski servis Biro RS za vas ažurno, natančno in v skladu z zakonodajo opravlja vodenje poslovnih knjig.