Pripravljamo in izdelujemo projektne dokumentacije za idejne zasnove, idejne projekte, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekte za izvedbo ter načrte opreme.