Ljudem pomagam z bioterapevtsko metodo učitelja Zdenka Domanćića, ki pa jo izvajam na svojstven način …