Slikar z usti, pesnik in pisatelj. Umetnikov duhovni svet vibrira skozi impresionističen likovni medij, prepričljivo kot odraz zaznavanja le njemu lastnih, osebnih notranjih doživetij.