Gradimo in prodajamo nove stanovanjske enote dvojčkov Na jasi in načrtujemo izgradnjo stanovanjskega trojčka višjega razreda Ptujski rob v bližini centra.