Predstavitev muzeja in dislociranih enot, napovedi razstav, delavnic za otroke, muzejska trgovina itd.