Specializirano podjetje za transport in logistiko, arhiviranje dokumentov in hrambo arhiva, skladiščenje izdelkov in pretovor.