Tečaji nemščine za posameznike in firme, podpiranje in spodbujanje pouka nemščine na slovenskih šolah ter pospeševanje medkulturne izmenjave.