Negovanje intuicije vseh, katerih delovna uspešnost je pogojena s kreativnostjo.