Izhaja iz družine, v kateri sta tradicija prerokovanja in pomoč bližnjim prisotni že več generacij. Z napovedovanjem prihodnosti se ukvarja že od otroštva.