Za uspeh moramo poznati tudi vzroke in možne poti razvoja dogodkov.