Asfaltiranje, tlakovanje, izkopi, polaganje vseh vrst cevi.