Družba je registrirana za posredovanje pri prodaji, nakupu, oddaji in najemu vseh vrst nepremičnin.