Ustanovitelji: dr. Milena Plut Podvršič, Božidar A. Kolerič, Andreja Novak.