Redki naročniki prepustijo v sozvočju s svojim videnjem življenja in lastno filozofijo urejanje prostora bivalnega ambienta arhitektom. Takšne stranke iščem.