Stran vsebuje nekaj notnih zapisov za moške pevske zbore, notni arhiv… Zbiranje in urejanje starih ljudskih pesmi, običajev, šeg, navad ter drugo.