Zavod za izobraževanje odraslih in agencija za zaposlovanje in posredovanje delovne sile, banka kadrov.