Lastnik podjetja Linea media, d.o.o. Diplomsko in magistrsko delo, članki…