Vsako zdravljenje odvisnosti je boljše kot nobeno.