Združenje diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija GEA College – Visoke šole za podjetništvo.