Enostransko ali dvostransko svetlobno reklamno telo.