Tapetništvo, dekoraterstvo (pohištvo, prevleke), restavratorstvo in kovinska predelava.